4.Sınıf Türkçe

4.Sınıf – Basit – Türemiş – Birleşik Sözcükler Test 2

NAZİRE EFECAN No Comments

Kesme

4.Sınıf Türkçe Dersi, Sözcük Türü Ünitesi, Basit – Türemiş – Birleşik Cümleler Test

4.Sınıf – Zarf – Edat – Bağlaç , Genel Değerlendirme Testi

NAZİRE EFECAN No Comments

4.Sınıf Türkçe Dersi, Zarf – Edat – Bağlaç , Genel Değerlendirme Teti

4.Sınıf – Zarf (Belirteç) Konu Tarama Testi

NAZİRE EFECAN No Comments

4.Sınıf Türkçe Dersi , Zarf(Belirteç) , Konu Tarama Testi

4.Sınıf – Ses Bilgisi Genel DeğerlendirmeTesti

NAZİRE EFECAN No Comments

4.Sınıf Türkçe Dersi,Ses Bilgisi, Genel Değerlendirme Testi

4.Sınıf – Ses Bilgisi Konu Tarama Testi

NAZİRE EFECAN No Comments

4.Sınıf Türkçe Dersi, Ses Bilgisi , Konu Tarama Testi

4.Sınıf – Bağlaç Konu Tarama Testi

NAZİRE EFECAN No Comments

4.Sınıf Türkçe Dersi, Bağlaç , Konu Tarama Testi

4.Sınıf – Edatlar (İlgeçler) Konu Tarama Testi

NAZİRE EFECAN One comment

4.Sınıf Türkçe Dersi, Edatlar (İlgeçler), Konu Tarama Testi

4.Sınıf – Eylem (Fiil) Genel Değerlendirme Testi

NAZİRE EFECAN No Comments

4.Sınıf Türkçe Dersi, Eylem (Fiil), Genel Değerlendirme Testi

4.Sınıf – Eylem (Fiil) Konu Tarama Testi

NAZİRE EFECAN One comment

4.Sınıf Türkçe Dersi, Eylem (Fiil), Konu Tarama Testi

4.Sınıf – Adların Yerini Tutan Sözcükler, ADIL (ZAMİR) Ünite Değerlendirme Testi

NAZİRE EFECAN No Comments

4.Sınıf Türkçe Dersi, Adın Yerini Tutan Sözcükler, ADIL(ZAMİR), Genel Değerlendirme Testi